Kategorier
Artiklar

Bygga solcellspark – ta steget redan idag

Att ta steget mot att producera egen el via solceller har blivit betydligt mer vanligt. Det som förr ansågs höra framtiden till är idag något som många fastighetsägare, företag, privata villaägare och BRF:er gör redan idag. Ska man ta någonting positivt som det höga elpriset vi såg förra vintern fört med sig så handlar det om detta. 

Många insåg att ett elpris är rörligt – och många insåg att det också kan handla om vädligt höga kostnader, och väldigt instabila sådana. Genom att ta steget och investera i solceller så tog man också steget till att bli en producent snarare än bara en konsument. I många fall kan man producera el för de egna behoven, men även ett överskott som kan säljas vidare. 

Med den moderna, smarta energilagring som finns så kan man också ha el för behoven då solcellerna inte producerar lika mycket – och då priserna är högre. Kort sagt: framtiden är redan här och väntar på att fler ska lösa en biljett. 

Markägare – enkelt att bygga solcellspark 

Extra tydligt blir detta för personer som äger mark. Genom att bygga solcellspark kan en markägare dels dra nytta av alla de fördelar vi ovan nämnde – egen produktion, billig el, möjlighet att sälja elen vidare och stötta det lokala elnätet – men dessutom göra detta i en betydligt större skala. Har du rätt förutsättningar för att bygga solcellspark – exempelvis en åker med mycket solinstrålning – så kommer det att vara en av de bästa investeringarna du gör. 

Du får hela tiden en inkomst och du får hela tiden el för dina egna behov. Att bygga solcellspark kan även innebära att du enbart upplåter den mark du äger och arrenderar ut den till ett externt företag. 

Genom detta får du en passiv inkomst löpande och enligt avtal – och hela planeringen, installationen och driften omhändertagen av företaget du anlitar. Kort och gott: finns rätt möjligheter så finns ingen anledning att vila på hanen. Framtiden är redan här – och du kan tjäna pengar på den. 

Du hittar ytterligare information på solcellspark.nu