Kategorier
Artiklar

Bygga solcellspark – ta steget redan idag

Att ta steget mot att producera egen el via solceller har blivit betydligt mer vanligt. Det som förr ansågs höra framtiden till är idag något som många fastighetsägare, företag, privata villaägare och BRF:er gör redan idag. Ska man ta någonting positivt som det höga elpriset vi såg förra vintern fört med sig så handlar det om detta. 

Många insåg att ett elpris är rörligt – och många insåg att det också kan handla om vädligt höga kostnader, och väldigt instabila sådana. Genom att ta steget och investera i solceller så tog man också steget till att bli en producent snarare än bara en konsument. I många fall kan man producera el för de egna behoven, men även ett överskott som kan säljas vidare. 

Med den moderna, smarta energilagring som finns så kan man också ha el för behoven då solcellerna inte producerar lika mycket – och då priserna är högre. Kort sagt: framtiden är redan här och väntar på att fler ska lösa en biljett. 

Markägare – enkelt att bygga solcellspark 

Extra tydligt blir detta för personer som äger mark. Genom att bygga solcellspark kan en markägare dels dra nytta av alla de fördelar vi ovan nämnde – egen produktion, billig el, möjlighet att sälja elen vidare och stötta det lokala elnätet – men dessutom göra detta i en betydligt större skala. Har du rätt förutsättningar för att bygga solcellspark – exempelvis en åker med mycket solinstrålning – så kommer det att vara en av de bästa investeringarna du gör. 

Du får hela tiden en inkomst och du får hela tiden el för dina egna behov. Att bygga solcellspark kan även innebära att du enbart upplåter den mark du äger och arrenderar ut den till ett externt företag. 

Genom detta får du en passiv inkomst löpande och enligt avtal – och hela planeringen, installationen och driften omhändertagen av företaget du anlitar. Kort och gott: finns rätt möjligheter så finns ingen anledning att vila på hanen. Framtiden är redan här – och du kan tjäna pengar på den. 

Du hittar ytterligare information på solcellspark.nu

Kategorier
Artiklar

VAT manager – få koll på momsen 

Är ert företag i behov av en kunnig VAT manager för att få bättre kontroll över frågor relaterade till skatt och moms? Ni är långt ifrån ensamma. I takt med att den globala handeln har ökat så har också regler, lagar och föreskrifter vad gäller skatteregler och momsinbetalningar blivit mer komplexa.

 Det går inte, som förr, att chansa och hoppas på att den egna tolkningen är den rätta. Tror man det – ja, då kan man både riskera pengar och det egna anseendet. Lagar är till för att följas. Även om du bryter mot dessa på ett omedvetet sätt så bryter du fortfarande mot dem – och kan få möta rättsliga konsekvenser som en följd av detta. 

Fördelar med en VAT manager 

Genom att anlita en VAT manager Value Added Tax manager – så får du en trygghet i att din hantering av moms sker på ett lagligt sätt. Detta samtidigt som du också får en kompetens som kan hjälpa dig att spara pengar genom att minimera din belastning av moms – och optimera alla strukturer som rör moms. 

Kostar det då inte mycket att anställa en person enkom för denna fråga? Jo, men det finns också alternativ. Att exempelvis ta in en professionell VAT manager under en begränsad tid och på konsultnivå har blivit en allt vanligare lösning. Många företag använder sig av detta upplägg och tar hjälp med att hitta rätt i rekryteringen genom att anlita specialister på området. 

Välj en specialist på rekrytering 

Ser man till rekryteringsbranschen i stort så har en stor förändring skett. Många företag väljer att nischa sig mot olika områden – juridisk hjälp, inom sjukvård eller inom exempelvis ekonomi. 

Genom att anlita en specialist som tillhandahåller lösningar vad gäller exempelvis VAT manager och andra nyckelpositioner så kan du som företagare garanteras rätt kompetens – men även att personen i fråga uppfyller alla andra krav du ställer vad gäller exempelvis erfarenhet och personlighet. 

Du slipper en jobbig rekryteringsprocess och garanteras ändå en skicklig VAT manager som bidrar till en ökad lönsamhet för ditt företag.