Kategorier
Rusta&Matcha

Rusta och matcha tills du hittar rätt jobb i Göteborg

Det är vanligt att känna att man inte passar för något jobb. Då behöver man rusta och matcha. Det är något som verkligen passar dig som bor i Göteborg.

Ja, att söka jobb är inte lätt. Ju längre man är arbetslös, desto svårare känns det. Man tappar modet, man vill inte, man orkar inte. Men det är inte slutet på din karriär. Det är bara en liten grop på vägen. Det du behöver är att rusta och matcha i Göteborg. Vad betyder det då? Nej, det handlar inte om att renovera huset.

Det handlar om att rusta dig för framtiden och för arbetsmarknaden, och att matcha dig till ett jobb som passar dina nyvunna förmågor och kunskaper. Rusta och matcha är ett initiativ som är specifikt inriktat på att hjälpa dig som är långtidsarbetslös och som behöver lite hjälp på traven.

Utbilda dig med rusta och matcha

Många börjar jobba direkt efter skolan, vilket gör att de inte har tid eller möjlighet att utbilda sig vidare. Det är helt enkelt inte något som passar med deras schema. Men när det sedan blir arbetslösa så börjar de undra om det inte varit bättre att utbilda sig vidare innan de låst sig till ett jobb.

Men det är inte för sent. Man kan alltid vidareutbilda sig. Du som känner att du skulle vilja ha en ny utbildning, eller en vidareutbildning, som gör att du kan matchas med de jobb som finns på marknaden, kan prata med de som jobbar mer att rusta och matcha, för att se om de kan hjälpa dig på den fronten.

Kategorier
Artiklar

Bygga solcellspark – ta steget redan idag

Att ta steget mot att producera egen el via solceller har blivit betydligt mer vanligt. Det som förr ansågs höra framtiden till är idag något som många fastighetsägare, företag, privata villaägare och BRF:er gör redan idag. Ska man ta någonting positivt som det höga elpriset vi såg förra vintern fört med sig så handlar det om detta. 

Många insåg att ett elpris är rörligt – och många insåg att det också kan handla om vädligt höga kostnader, och väldigt instabila sådana. Genom att ta steget och investera i solceller så tog man också steget till att bli en producent snarare än bara en konsument. I många fall kan man producera el för de egna behoven, men även ett överskott som kan säljas vidare. 

Med den moderna, smarta energilagring som finns så kan man också ha el för behoven då solcellerna inte producerar lika mycket – och då priserna är högre. Kort sagt: framtiden är redan här och väntar på att fler ska lösa en biljett. 

Markägare – enkelt att bygga solcellspark 

Extra tydligt blir detta för personer som äger mark. Genom att bygga solcellspark kan en markägare dels dra nytta av alla de fördelar vi ovan nämnde – egen produktion, billig el, möjlighet att sälja elen vidare och stötta det lokala elnätet – men dessutom göra detta i en betydligt större skala. Har du rätt förutsättningar för att bygga solcellspark – exempelvis en åker med mycket solinstrålning – så kommer det att vara en av de bästa investeringarna du gör. 

Du får hela tiden en inkomst och du får hela tiden el för dina egna behov. Att bygga solcellspark kan även innebära att du enbart upplåter den mark du äger och arrenderar ut den till ett externt företag. 

Genom detta får du en passiv inkomst löpande och enligt avtal – och hela planeringen, installationen och driften omhändertagen av företaget du anlitar. Kort och gott: finns rätt möjligheter så finns ingen anledning att vila på hanen. Framtiden är redan här – och du kan tjäna pengar på den. 

Du hittar ytterligare information på solcellspark.nu

Kategorier
Artiklar

VAT manager – få koll på momsen 

Är ert företag i behov av en kunnig VAT manager för att få bättre kontroll över frågor relaterade till skatt och moms? Ni är långt ifrån ensamma. I takt med att den globala handeln har ökat så har också regler, lagar och föreskrifter vad gäller skatteregler och momsinbetalningar blivit mer komplexa.

 Det går inte, som förr, att chansa och hoppas på att den egna tolkningen är den rätta. Tror man det – ja, då kan man både riskera pengar och det egna anseendet. Lagar är till för att följas. Även om du bryter mot dessa på ett omedvetet sätt så bryter du fortfarande mot dem – och kan få möta rättsliga konsekvenser som en följd av detta. 

Fördelar med en VAT manager 

Genom att anlita en VAT manager Value Added Tax manager – så får du en trygghet i att din hantering av moms sker på ett lagligt sätt. Detta samtidigt som du också får en kompetens som kan hjälpa dig att spara pengar genom att minimera din belastning av moms – och optimera alla strukturer som rör moms. 

Kostar det då inte mycket att anställa en person enkom för denna fråga? Jo, men det finns också alternativ. Att exempelvis ta in en professionell VAT manager under en begränsad tid och på konsultnivå har blivit en allt vanligare lösning. Många företag använder sig av detta upplägg och tar hjälp med att hitta rätt i rekryteringen genom att anlita specialister på området. 

Välj en specialist på rekrytering 

Ser man till rekryteringsbranschen i stort så har en stor förändring skett. Många företag väljer att nischa sig mot olika områden – juridisk hjälp, inom sjukvård eller inom exempelvis ekonomi. 

Genom att anlita en specialist som tillhandahåller lösningar vad gäller exempelvis VAT manager och andra nyckelpositioner så kan du som företagare garanteras rätt kompetens – men även att personen i fråga uppfyller alla andra krav du ställer vad gäller exempelvis erfarenhet och personlighet. 

Du slipper en jobbig rekryteringsprocess och garanteras ändå en skicklig VAT manager som bidrar till en ökad lönsamhet för ditt företag.

Kategorier
Säkerhet

Företagslarm – välj en lösning för era behov 

Att investera i ett företagslarm är en enorm trygghet. Vårt samhälle har hårdnat och i kombination med att polisens resurser inte räcker till så måste man som företag säkra sina materiella värden – och samtidigt erbjuda en trygg miljö för sina anställda. 

Genom att investera i företagslarm så kan man göra just detta – samtidigt som man också kan få en massa andra fördelar inkluderat. Det senare kan exempelvis innebära lägre kostnader för försäkringar och att man även erbjuder en mer effektiv arbetsplats.

Rätt larm och rätt partner! 

 Väljer man ett företagslarm där exempelvis smarta lösningar inom passersystem finns så kan det göra att arbetsplatsen i fråga blir sömlös och att man arbetar mer effektivt. Rätt företagslarm kan ge vinster i varje led och det kan definitivt vara en investering som ger enorma mervärden. 

Nyckelordet ovan är Rätt. Du måste helt enkelt som företagare dels välja rätt företagslarm – men även rätt partner för planering och för installation. Först då kommer det att vara den fina investering du hoppas – och siktar – på. 

Välj en erfaren partner inom företagslarm

Företagslarm handlar om så mycket mer än bara ett larm som tjuter vid intrång. Det handlar om ett större system där exempelvis kameror kan användas och där man även kan inkludera de smarta passersystem vi ovan nämnde. Det viktiga är att man inser att företagslarm alltid ska anpassas för hur de egna behoven ser ut – och där dina lokaler och de brister som finns i dessa ska utgöra basen i planeringen. 

Att köpa ett företagslarm på måfå och efter ett billigt pris är ingen bra idé. Lösningen bör alltid skräddarsys och valet av företag blir således avgörande. Vår poäng är att du som företagare kommer att tjäna på att välja en kunnig, erfaren och välrenommerad aktör i branschen snarare än att chansa med ett nytt företag. Således: ta dig tid att undersöka vilka möjligheter och alternativ som finns. 

Kategorier
Skyltar & Dekor

Skyltar behöver synas

För att ett företag ska bli framgångsrikt behövs kunder. Dessa kan lockas in med hjälp av professionellt gjorda skyltar som visar utbud på ett intressant sätt.

Det är lätt att glömma vissa saker när man startar ett företag. Så många saker som ska ordnas. En sådan detalj kan vara att beställa skyltar. Syns man inte så finns man inte och då kommer det inte in några pengar. Detta höll på att hända Erik när han skulle starta sin firma. Som tur var hade han en duktig samarbetspartner som hade koll.

Tillsammans satte de sig ner för att skapa en logga, vilket var svårare än vad de trott. Till sist hittade de en webbplats där de kunde få lite hjälp. De skrev ut loggan och dagen efter kontaktade de ett företag som kunde hjälpa dem att göra en snygg skylt. Företaget ville att de skulle ses för att prata om hur de ville ha sina skyltar så de bokade in ett möte.

Bra tips för intressanta skyltar.

Det var även viktigt med vilken färg som skylten hade. Killarna hade valt en logga i blått vilket var en bra färg som ingav förtroende. En bild skulle förstärka intresset då kunden kanske var en person som mindes saker i bilder. De bestämde sig för att lägga till några granar för att visa att de jobbade med skog.

När allt var klart var det bara för företaget att börja jobba. Det skulle ta lite tid innan de var färdiga så killarna fick ge sig till tåls. Men så till sist kom skyltarna med posten. De hade blivit så snygga då den blå loggan och de gröna granarna gifte sig fint med varandra. Det var tydligt för kunden vad de jobbade med. Nu skulle de sättas upp och så var det bara att sätta igång.

Kategorier
Artiklar

Navigera med förtroende: Skyltarnas ovärderliga roll

I en värld där digital teknologi ofta tar ledningen i att vägleda oss genom våra dagliga resor, kvarstår ändå skyltarnas outtröttliga betydelse. Dessa tysta vägvisare erbjuder inte bara nödvändig information utan säkerställer även att vi når våra destinationer utan onödiga omvägar. Speciellt i städer som Stockholm, där varje gata och hörn berättar en egen historia, kan en välplacerad skylt vara skillnaden mellan förvirring och klarhet.

Tänk dig att du är på väg till ett viktigt möte på en plats du aldrig besökt tidigare. Du förlitar dig på din digitala navigator, men plötsligt sviker tekniken dig. I sådana ögonblick blir skyltarnas roll oersättlig. De fungerar som fysiska pekpinnar som leder vägen, erbjuder tröst i förvirringens stunder och garanterar att du, trots allt, anländer till din avsedda plats. Detta understryker behovet av att välja skyltar som kommunicerar klart och tydligt, vilket inte bara underlättar för besökare utan också stärker varumärkets synlighet. Tillverkare av skyltar i Stockholm förstår denna dynamik och skapar skyltlösningar som kombinerar estetik med praktisk funktionalitet.

Steget före med tydlig vägledning

En berättelse som många kan relatera till är den om den oväntade resan till bilprovningen, en upplevelse som förvandlas från stress till lättnad tack vare vägledande skyltar. När teknologin sviker, vilket den ibland gör, visar sig den analoga världens pålitlighet. En välplacerad skylt med enkel, direkt information kan omdirigera en potentiellt stressig situation till en löst gåta. Detta illustrerar skyltarnas ovärderliga funktion som navigationshjälpmedel i vårt vardagliga liv.

Hitta rätt med lokala skylttillverkare

För företag i Stockholm är samarbetet med en kunnig tillverkare av skyltar avgörande för att säkerställa att deras budskap når ut till rätt publik. Genom att investera i kvalitativa skyltlösningar från lokala experter, kan företag effektivt vägleda sina kunder från punkt A till B, oavsett om det handlar om en första besökare eller en stamkund. Dessa skyltar tjänar inte bara som markörer utan också som en förlängning av varumärket, där varje skylt berättar en del av företagets historia.

I slutändan är det tydligt att i en värld där digital och fysisk navigation sammanflätas, kvarstår skyltarnas betydelse som en grundpelare i kommunikationen mellan företag och deras besökare. Genom att utnyttja expertisen hos tillverkare av skyltar i Stockholm, kan företag försäkra sig om att deras budskap inte bara ses utan också förstås, vilket leder till en smidigare och mer tillfredsställande kundupplevelse.