Kategorier
Artiklar

VAT manager – få koll på momsen 

Är ert företag i behov av en kunnig VAT manager för att få bättre kontroll över frågor relaterade till skatt och moms? Ni är långt ifrån ensamma. I takt med att den globala handeln har ökat så har också regler, lagar och föreskrifter vad gäller skatteregler och momsinbetalningar blivit mer komplexa.

 Det går inte, som förr, att chansa och hoppas på att den egna tolkningen är den rätta. Tror man det – ja, då kan man både riskera pengar och det egna anseendet. Lagar är till för att följas. Även om du bryter mot dessa på ett omedvetet sätt så bryter du fortfarande mot dem – och kan få möta rättsliga konsekvenser som en följd av detta. 

Fördelar med en VAT manager 

Genom att anlita en VAT manager Value Added Tax manager – så får du en trygghet i att din hantering av moms sker på ett lagligt sätt. Detta samtidigt som du också får en kompetens som kan hjälpa dig att spara pengar genom att minimera din belastning av moms – och optimera alla strukturer som rör moms. 

Kostar det då inte mycket att anställa en person enkom för denna fråga? Jo, men det finns också alternativ. Att exempelvis ta in en professionell VAT manager under en begränsad tid och på konsultnivå har blivit en allt vanligare lösning. Många företag använder sig av detta upplägg och tar hjälp med att hitta rätt i rekryteringen genom att anlita specialister på området. 

Välj en specialist på rekrytering 

Ser man till rekryteringsbranschen i stort så har en stor förändring skett. Många företag väljer att nischa sig mot olika områden – juridisk hjälp, inom sjukvård eller inom exempelvis ekonomi. 

Genom att anlita en specialist som tillhandahåller lösningar vad gäller exempelvis VAT manager och andra nyckelpositioner så kan du som företagare garanteras rätt kompetens – men även att personen i fråga uppfyller alla andra krav du ställer vad gäller exempelvis erfarenhet och personlighet. 

Du slipper en jobbig rekryteringsprocess och garanteras ändå en skicklig VAT manager som bidrar till en ökad lönsamhet för ditt företag.